โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปลี่ยนระบบคัดกรองผู้ป่วย ในรายที่อาการป่วยไม่ซับซ้อนมากจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อคุณภาพในการรักษา

  
     นายแพทย์วิชาญ หล่อวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะร่วมแถลงข่าวถึงมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วยระบบใหม่ของโรงพยาบาล ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิรักษาโรคซับซ้อน ให้บริการด้านสุขภาพประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความเชื่อมั่นและเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละกว่า 4 พันคนปีละกว่า 8 แสนคน ซึ่งที่ผ่านมามีโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเหนือส่งต่อคนไข้ปีละ หลายหมื่นคน ขณะที่มีข้อจำกัดทั้งบุคลากรและเตียงสำหรับผู้ป่วยเพียง 1,400 เตียง ขณะที่ผู้ป่วยจริงมีกว่า 2 พันเตียงซึ่งต้องใช้เตียงแทรกกว่า 400 เตียง ด้วยงานที่หนักมากพบว่าปีนี้มีพยาบาลลาออกประมาณ 100 คน ส่งผลต่อการเรียนการสอนและการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งบางรายโรงพยาบาลในพื้นที่มีศักยภาพสามารถให้การรักษาได้ ทางโรงพยาบาลจึงมีมาตรการใหม่ในการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อสงวนสิทธิ์ให้การรักษาในรายที่อาการซับซ้อน โดยการกระจายส่งกลับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสาขา ที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ปีละกว่าหมื่นคน จังหวัดเชียงรายและลำพูน ปีละกว่า 4 พันคน ขณะที่อาการป่วยสามารถรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านได้และญาติไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาตรการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์จะได้มีการเรียนรู้ พัฒนาการด้านการรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดยจะทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือด้วย
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่