จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมต่างๆในวันที่ 21 ตุลาคม อย่างหลากหลายทั่วทั้งเมือง

  
     วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันสำคัญหลายโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมอย่างหลากหลายทั่วทั้งเมือง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพโดยได้จัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี ออกหน่วยปฏิบัติงานเคลื่อนที่ ที่หมู่ 14 บ้านแม่จูม 3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขณะที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรำลึกไม้เท้าขาวสากล ประจำปี 2548 โดยจัดขบวนรณรงค์ไม้เท้าขาวจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือไปยังข่วงประตูท่าแพ และในช่วงเย็นมีการจัดเลี้ยงอาหารผู้พิการ โดยสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือด้วย ขณะที่ ประชาชนได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน รักษ์ต้นไม้ ที่บริเวณพุทธสถาน กลางเมืองเชียงใหม่จำนวนมากเช่นกัน
 
, อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่