การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่อำเภอสันกำแพง พร้อมทั้งมอบมิเตอร์ไฟฟ้าแก่ผู้ยากไร้ เพื่อรองรับให้บริการประชาชนชาวสันกำแพง

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันกำแพง สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ ซึ่งจัดสร้างบนเนื้อที่ 5 ไร่ บนถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ทดแทนอาคารเดิมซึ่งมีพื้นที่คับแคบไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน อาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ภายใต้งบประมาณกว่า 11 ล้านบาท พร้อมให้บริการประชาชนชาวสันกำแพงซึ่งมีจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งสิ้น 32,538 ราย รับผิดชอบพื้นที่ 16 ตำบล 165 หมู่บ้าน มีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละกว่า 21 ล้านบาท โอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานมอบมิเตอร์ไฟฟ้าแก่ผู้ยากไร้เขตพื้นที่สันกำแพง ซึ่งมีราษฎรที่ยากไร้ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ 36 ราย และทยอยติดตั้งไปแล้ว 20 ราย โดยใช้งบจากกองทุนมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อผู้ยากไร้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 2,500 บาท ต่อครัวเรือน
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่