ผู้แทนสวนสัตว์นครกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความประสงค์อยากได้ช้างไทยเป็นการแลกเปลี่ยนกับลิงสีทองและแพนด้าสีแดง ในโอกาสเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่

  
     คณะผู้แทนจากสวนสัตว์นครกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยี่ยมการดำเนินการสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน และเพื่อการประสานการทำงานกันต่อไปในอนาคตโดยได้ไปเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงสัตว์ภายในสวนสัตว์ นายธนภัทร พงศ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกันว่าจะแลกเปลี่ยนสัตว์กัน โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องการลิงสีทองและ แพนด้าแดง หรือเรด แพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์หายากของโลก ขณะที่จีนแสดงความจำนงอยากได้ช้างไทยเป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการพูดคุยเบื้องต้น แต่ต้องเสนอรัฐบาลของสองประเทศพิจารณาก่อนว่าเห็นควรอนุมัติหรือไม่ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ไว้รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ ด้วยขณะนี้เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเด็ก ๆ ที่จะแวะเวียนไปเยี่ยมชมสัตว์เพื่อศึกษา
 
, อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่