ธนาคารกสิกรไทยปรับแผนส่งเสริมด้านการเงินการลงทุน 4 ด้าน ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อภาคเหนือ 3 พันล้านบาท

  
     นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพาณิชยบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทยกล่าวในการสัมมนาเปลี่ยนแผนรับ ปรับแผนรุก ในยุคเศรษฐกิจผันผวน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ว่า ปีนี้ธนาคารกสิกรไทยมีแผนดำเนินการส่งเสริมลูกค้าของธนาคาร 4 แผน คือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมโดยวิธีต่าง ๆ โดยมีทีมให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า การเข้าไปช่วยเหลือจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเช่นธุรกิจนำเข้า ส่งออกเพื่อลดอัตราเสี่ยง เป็นหน่วยงานให้บริการทางธุรกรรมการเงินหรือ Cash Management ให้แก่เอส.เอ็ม.อี.ในภูมิภาค และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ปี 2548 นี้ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงประมาณ 3 พันล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ก่อสร้างใช้สินเชื่อสูงสุด ประมาณร้อยละ 20 ของยอดรวม ตามด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแปรรูปเกษตร โดยธนาคารกสิกรไทยได้ปรับกระบวนยุทธเปิดบริษัทธุรกรรมทางการเงิน 6 ชนิดเพื่อให้ครอบคลุมต่อการลงทุนและการทำธุรกรรมทางการเงิน
 
, อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่