น้ำท่วมแม่วาง 19 หมู่บ้าน 4 ตำบล

  
     ประชาชนในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 หลังคาเรือน ประสบเหตุน้ำท่วม หลังแม่น้ำแม่วางล้นตลิ่งและเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร ล่าสุดหลายหน่วยงานได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายแล้ว
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันกลางดึกของคืนที่ผ่านมา ที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำในลำน้ำแม่วางได้ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหาย 19 หมู่บ้านจาก 4 ตำบล ตำบลทุ่งปี๊ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 12 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 500 ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ในระหว่างการสำรวจ ขณะที่ตำบลแม่วิน หมู่ 6 หมู่ 11 และหมู่ 15 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 120 ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่การเกษตรอยู่ในระหว่างการสำรวจเช่นกัน ตำบลบ้านกาด หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 7 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 190 ครัวเรือน ส่วนตำบลแม่วิน หมู่ 6 เกิดดินถล่มปิดทับเส้นทางสายแม่วางและแม่วิน รถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน หมู่ที่ 11 บ้านเรือนราษฎรถูกน้ำพัดพังเสียหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง โดยกองอำนวยการฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ไปช่วยเหลือจำนวน 2 ลำ ทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ส่งเรือท้องแบนไปช่วยเหลือแห่งละ 1 ลำ โดยได้ประสานกำลังจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 และกรมทหารราบที่ 7 ด้านองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่สำนักงานของแต่ละแห่ง ซึ่งสถานการณ์ยังคงมีฝนตกอยู่
 
29 กันยายน 2550 , 16:41 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่