รายงานพิเศษ เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษสามารถลดต้นทุนและกำหนดราคาขายเองได้ แต่ต้องมีความอดทนและบริหารจัดการได้ดี

  
     การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและกำหนดราคาขายเอง ในขณะที่ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรอำเภอสารภีได้รับความเชื่อถือจนไม่เพียงพอต่อการบริโภคในเชียงใหม่
การปลูกพืชผักสวนครัวของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ระยะต่อมาในกระบวนการผลิตได้มีการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวาง ทั้งยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตแล้ว ยังทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
นายนิคม หอมกาบ เกษตรกร ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านสันป่ากว๋าว ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เปลี่ยนมาปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา เห็นว่าสามารถลดต้นทุนลงได้เกือบครึ่งของการใช้สารเคมี และเรายังสามารถกำหนดเองว่าผักแต่ละชนิดเราจะขายราคาเท่าใด ซึ่งปัจจุบันผักปลอดภัยจากสารพิษได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวเชียงใหม่อย่างกว้างขวาง จนเกษตรกรไม่สามารถผลิตได้ทัน
ในขณะที่นายชูศักดิ์ เทพสาร เกษตรอำเภอสารภีกล่าวว่า การปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้ความพยามยาม ความอดทน รวมทั้งต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะต้องปลูกพืชหลายอย่างหมุนเวียน เพื่อป้องกันปัญหาแมลงศัตรูพืช และลดความเสี่ยงด้านการตลาด ในขณะที่ทางราชการได้ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจร รวมถึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีผลผลิตด้อยคุณภาพ และยังไม่มีพืชผักอื่นมาแอบอ้าง
สำหรับอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวประมาณ 6,000 กว่าไร่ เกษตรกรประมาณ 500 ราย ซึ่งขณะนี้ได้รับการส่งเสริมให้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษไปแล้วร้อยละ 90 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสารภีจะรณรงค์ให้ครบทั้งอำเภอภายในสิ้นปี 2551 นี้
 
30 กันยายน 2550 , 18:47 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่