แนวทางการทำงาน 3 ประการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดแนวทางการทำงาน 3 ประการหลักคือ งานตามนโยบายของรัฐบาล การสานต่อยุทธศาสตร์เดิมที่ได้ร่วมกันจัดทำไว้ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวกับสื่อมวลชนในการแถลงข่าวจังหวัดเชียงใหม่ประจำสัปดาห์ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ว่า แนวทางการทำงานแบ่งเป็น 3 ประการคือ งานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการกลั่นกรองในระดับสูงมาแล้ว การสานต่องานตามยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งภาคราชการ เอกชนและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมจัดทำไว้เป็นอย่างดี และงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่เชียงใหม่ได้มีการวางระบบการทำงานไว้เป็นอย่างดีแล้ว ไม่ว่าใครเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถทำต่อได้เลย ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นคนใหม่ทั้ง 3 คนก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะทุกคนคุ้นเคยกับพื้นที่เชียงใหม่และใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดยจะมอบอำนาจการทำงานที่แต่ละคนถนัดให้อย่างเต็มอำนาจ
 
2 ตุลาคม 2550 , 17:42 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่