พิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ

  
     ผู้สูงอายุทั่วจังหวัดเชียงใหม่นับหมื่นคน ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สูงอายุนับหมื่นคนจาก 24 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี จัดโดยองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุนับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญที่อนุชนรุ่นหลังควรให้ความเคารพบูชา พลังของผู้สูงอายุเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับว่าเป็นปีแห่งสิริมงคลยิ่ง บรรดาผู้สูงอายุที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดไป
ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ศิลปินแห่งชาตินำพิธี การจัดงานวันสืบชะตาหลวงได้ถือเป็นประเพณี มีความเชื่อว่าหากบุคคลใดได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแล้ว จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย บำรุงขวัญและกำลังใจแก่ผู้คน
 
3 ตุลาคม 2550 , 13:19 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่