ยืนยันกับประชาชนและนักท่องเที่ยว เชียงใหม่ไม่มีการระบาดของไข้หวัดนก

  
    ศูนย์ปฏิบัติการไข้หวัดนกจังหวัดเชียงใหม่ทำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อความสบายใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีคนหรือสัตว์ติดเชื้อดังกล่าว
ตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการไข้หวัดนกจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ โดยนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นในสัตว์หรือคน เนื่องจากได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตลอดเวลา โดยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ และการรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนขณะนี้ก็ยังไม่พบการติดเชื้อเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อยากจะขอให้ช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องการนำสัตว์ป่วยตายมาบริโภคด้วยว่า แม้ทำสุกแล้วจะปลอดภัยแต่กระบวนการถอนขนชำแหละในช่วงแรกเป็นโอกาสที่จะติดเชื้อได้มาก
สำหรับการป้องกันสัตว์ติดเชื้อจากที่อื่นเข้ามาในพื้นที่นั้น ศูนย์ปฏิบัติการไข้หวัดนกจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งด่านกักกันสัตว์ร่วมกับด่านตรวจของตำรวจทุกเส้นทางที่เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสบายใจได้ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการระบาดของไข้หวัดนกอย่างแน่นอน และหากในอนาคตมีการตรวจพบก็สามารถเข้าควบคุมยับยั้งได้อย่างทันท่วงที เพราะมีความพร้อมอยู่แล้วทุกด้าน
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 25 ตุลาคม 2548