พรรคประชามติพบปะแกนนำพรรคพื้นที่ภาคเหนือ

  
     พรรคประชามติพบปะแกนนำพรรคพื้นที่ภาคเหนือ ชูนโยบายกระจายอำนาจสู่ประชาชน ส่งเสริม 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ และจัดตั้งกองทุนพันธบัตรจังหวัดละ 10,000 ล้านบาท
พรรคประชามติเดินสายพบปะบรรดาแกนนำพรรคในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประมวล รุจนเสรี หัวหน้าพรรคกล่าวว่า พรรคประชามติมีสมาชิกใหม่ทั้งหมด ชูนโยบายพรรคสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีอำนาจควบคุมถอดถอนนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ จัดตั้งกองทุนพันธบัตรจังหวัดละ 10,000 ล้านบาท จัดให้มีสวัสดิการน้ำ ไฟฟ้าฟรี จัดสวัสดิการค่ายังชีพให้แก่คนชรา และผู้ยากไร้ คนละ 500 บาทต่อเดือน ส่งเสริมเรียนฟรีถึงปริญญาเอก สตรีมีสิทธิฟ้องหย่าคู่สมรสเพียงฝ่ายเดียว คาดหวังจะได้ ส.ส.จังหวัดละ 1 คน
สำหรับการเดินสายเปิดตัวต่างจังหวัดกับแกนนำพรรคครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของพรรคประชามติ โยดจะเดินสายพบปะแกนนำพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป และจะส่งตัวผู้สมัครลงทุกจังหวัด
 
5 ตุลาคม 2550 , 19:20 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่