เชียงใหม่ยังคงเฝ้าระวังและพร้อมแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถขจัดความสูญเสียด้านชีวิตและร่างกายได้

  
     จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากมรสุมหรือฝนตกหนักแม้สถานการณ์จะคลี่คลาย ในขณะที่ระบบการเตือนภัยใช้ได้ผลดี ทำให้ป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและร่างกายของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในรายการผู้ว่าพบประชาชนซึ่งออกอากาศสดทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ วันนี้ถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติว่า เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.แม่วาง ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดยขณะนี้หลายฝ่ายได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว เหลือเพียงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงติดตามสถานการณ์ และพร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ทางด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่วางที่ผ่านมานี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าใช้ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะสามารถอพยพราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 ชั่วโมง โดยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย
 
6 ตุลาคม 2550 , 11:28 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่