ดินสไลด์บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ แม่แจ่ม อมก๋อย และดอยเต่าน้ำท่วม

  
     ดินสไลด์บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ เตือนนักท่องเที่ยวระมัดระวังในการเดินทาง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่ 3 อำเภอคืออำเภออมก๋อย แม่แจ่มและดอยเต่า
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้มีดินสไลด์บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ห่างจากจุดชมวิวประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ไม่ได้ลงมาที่พื้นผิวจราจร เหตุดังกล่าวเกิดจากน้ำป่ากัดเซาะลงมา ขณะที่บริเวณหอดูดาวสิรินธร ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ 3 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้เร่งจัดทำพนังป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงภัยต่อน้ำกัดเซาะ ทำให้ขณะนี้ต้องปิดช่องทางจราจร 1 ช่องทาง ระยะทางประมาณ 30 เมตร รถสามารถสวนทางได้เพียงช่องจราจรเดียว ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางใช้ความระมัดระวัง
ขณะที่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลกระทบจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 7 ตำบล 15 หมู่บ้าน คือ อำเภอดอยเต่า ตำบลดอยเต่า และตำบลทุ่งโป่ง4 หมู่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง 7 หมู่บ้าน และ อำเภออมก๋อย 4 ตำบล คือ ตำบล แม่ตื่น ตำบลม่อนจอง ตำบลอมก๋อย และ ตำบลยางเปียง จำนวน 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 292ครัวเรือน เสียหายบางส่วน 98 หลัง พื้นที่การเกษตร 294 ไร่ ถนน 5 สาย สะพาน 7 แห่ง รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท
 
7 ตุลาคม 2550 , 19:49 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่