สายการบินนกแอร์เปิดเส้นทางบินเชียงใหม่-อุดรธานี เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  
     นายสีหพันธุ์ ชุมสาย ณ อยุธยา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด สายการบินนกแอร์ เปิดเผยว่า สายการบินนกแอร์ เปิดเส้นทางการบินใหม่ เชียงใหม่ –อุดรธานี เป็นการเปิดประตูเส้นทางการค้าการลงทุนจากภาคเหนือสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มบินเที่ยวปฐมฤกษ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะเริ่มทำการบินโดยระยะแรกระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 จะบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยวคือวันศุกร์และวันอาทิตย์ เป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารด้วยเวลาบินเพียง 50 นาที ทดแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวนอกจากเป็นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวจากภาคเหนือสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย สำหรับนกแอร์เส้นทางเชียงใหม่ –อุดรธานี ในระยะทดลองนั้นราคาเริ่มต้นที่ 1,250 -2,050 บาท รับประกันราคา 1,250 บาท 60 ที่นั่งต่อหนึ่งเที่ยวบิน และหากการดำเนินการได้ผลดีสายการบินนกแอร์จะเพิ่มเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในอนาคตอันใกล้
 
, อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่