สร้างห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมจัดหาทุนสำหรับจัดสร้างห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 นายธีรยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และนายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้จัดการรายการร่วมด้วยช่วยกัน เชียงใหม่-ลำพูน ร่วมแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้ร่วมกันจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุด จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 3 โรงเรียน จังหวัดลำพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสให้ทัดเทียมกับโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
ในเดือนตุลาคมนี้จะส่งมอบโรงเรียนบ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน ส่งมอบโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และเดือนธันวาคมจะส่งมอบโรงเรียนปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับผู้ประสงค์ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อจัดสร้างห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว บริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขาถนนสุเทพ หมายเลขบัญชี 521-0-18524-9
 
7 ตุลาคม 2550 , 19:50 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่