นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้ามาเที่ยวประเทศไทยปีละกว่าล้านคน ขณะที่มาเที่ยวเชียงใหม่เพียงร้อยละ 3

  
    นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้ามาเที่ยวประเทศไทยปีละกว่าล้านคน ขณะที่มาเที่ยวเชียงใหม่เพียงร้อยละ 3 ขณะที่ปัญหาสำคัญคือขาดแคลนบุคลากรผู้รู้ภาษาเกาหลี
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวศิน ธีรเวชญาณ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมประชุม Team Thailand จากสาธารณรัฐเกาหลี และผู้แทนภาครัฐ เอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโซฟิเทล เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างเชียงใหม่กับเกาหลี โดยเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงโซลกล่าวว่า นักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยปีละกว่าล้านคน ส่วนใหญ่พักในกรุงเทพมหานครกว่าร้อยละ 85 ไปจังหวัดภูเก็ตร้อยละ 12 และมาเชียงใหม่ร้อยละ 3 เท่านั้น โดยเกาหลีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก มีประชากร 48 ล้านคน ทั้งนี้เพราะเกาหลีเน้นส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับเทคโนโลยี โดยไทยขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ขณะที่ซื้อสิ้นค้าเทคโนโลยีจากเกาหลี ส่งผลให้ขาดดุลการค้าต่อเนื่องปีละประมาณ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้เข้าไทยส่วนใหญ่มาจากภาคการท่องเที่ยว และแรงงาน ปีหนึ่ง ๆ มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเกาหลีเข้ามาเมืองไทยกว่า 50,000 ล้านบาท ขณะที่มีแรงงานไทยกว่า 45,000 คนอยู่ในเกาหลี ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชั้นต่ำ และทำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท โดยเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีลู่ทางการค้าการลงทุนอีกมาก ขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมเป็นต้นไปสายการบิน โกเรียน แอร์ไลน์จะเปิดเส้นทางตรงเกาหลี –เชียงใหม่ทุกวันและจะทดลองบิน 3 เดือน หากได้รับการตอบรับดีจะบินตลอดไป อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญคือขณะนี้ ไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่รู้ภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับการติดต่อซื้อขาย
สำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนิยมมาเที่ยวเมืองไทย เพื่อพักผ่อน ฮันนีมูน เล่นกอล์ฟ และพักอาศัยแบบลองสเตย์ อีกทั้งการบริการสุขภาพทั้งรักษาพยาบาลและสปา โดยต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ที่รู้ภาษาเกาหลี ราคาสินค้าที่มาตรฐานไม่เอาเปรียบ และเที่ยวบินตรง ล่าสุดตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากเกาหลี ได้พบปะส่วนราชการและองค์กรเอกชนเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในอนาคต
 
7 ตุลาคม 2550 , 19:58 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่