ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ยืนยัน สวนสัตว์ทั้ง 5แห่งทั่วประเทศมีระบบควบคุมอย่างดี จนถึงขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเลย

  
     นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์มีมาตรการป้องกันไข้หวัดนกสำหรับสัตว์ภายในสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการระบาดของไข้หวัดนกปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ไม่นำสัตว์ปีกเป็นอาหารแก่สัตว์ภายในสวนสัตว์ ไม่รับบริจาคสัตว์ปีกจากภายนอก ทำกรงหรือส่วนจัดแสดงแบบปิด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อย่างสม่ำเสมอ ประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทำการทดลองตรวจหาเชื้อจากสัตว์ปีกภายในสวนสัตว์ทุกสัปดาห์ จนถึงขณะนี้ยืนยันว่าสวนสัตว์ภายใต้ความดูแลขององค์การสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไม่มีสัตว์ปีกป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกแม้แต่ตัวเดียว ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งยานพาหนะ ที่เข้าไปเที่ยวที่สวนสัตว์นั้นก็จะผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อด้วย เพื่อความปลอดภัยในสัตว์และประชาชนนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมั่นได้ในมาตรการของสวนสัตว์ที่จะควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกอย่างเด็ดขาด
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่