สวนสัตว์เชียงใหม่จัดสร้างอควาเรียม หรือส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย โดยมีโครงการจัดสร้างอุโมงค์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในโลก

  
     นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล 300 ล้านบาท จัดสร้างอควาเรียม หรือโครงการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตัวอาคารและท่ออุโมงค์ จัดตั้งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และกำลังขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม 600 ล้านบาทเพื่อขยายส่วนจัดแสดงเป็นท่ออุโมงค์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ตั้งเป้าให้เป็นแหล่งแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีท่ออุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สำหรับโครงการอควาเรียมที่สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นจะมีส่วนของโดมใหญ่จัดแสดงปลาน้ำจืด น้ำเค็ม และห้องสัมมนาขนาด 300 ที่นั่ง ขณะนี้กำลังขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากเห็นชอบก็จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 600 ล้านบาทที่เหลือ
 
, อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่