จังหวัดเชียงใหม่ทำบุญเมืองครั้งใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล รับฤดูกาลท่องเที่ยว และในโอกาส 709 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีทำบุญสู่ขวัญเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยการทำบุญครั้งนี้เป็นวาระพิเศษ เป็นการทำบุญเมืองครั้งใหญ่หลังจากปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ประสบภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ 3 ครั้ง ประกอบกับเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ โดยถือโอกาสทำความสะอาดเมือง ทาสี ประดับตกแต่งตัวเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ปัจจุบันมีอายุ 709 ปี ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1839 โดยกษัตริย์ 3 พระองค์ คือพญางำเมืองธรรมมิกราช พญามังราย และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่