เชียงใหม่ Re-X Ray 11 อำเภอ 35 จุด พื้นที่ที่เคยมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกและเร่งกวาดล้างบ่อนพนันไก่ชน

  
     นายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจไข้หวัดนกในสัตว์ปีก โดยได้เข้าไปที่บ้านพักเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สถานที่ที่เคยมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกเมื่อปี 2547 โดยได้ทำการ SWOP นำมูลไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ระบบเปิดไปตรวจพิสูจน์หาเชื้อ พร้อมทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบสัตว์ป่วยตายเพราะไข้หวัดนกแต่อย่างใด แต่ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกทำการตรวจพิสูจน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการแพร่ระบาด 11 อำเภอ 35 จุด ได้มีการเข้าตรวจพื้นที่พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม นี้ สำหรับไก่ชนในจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 1 หมื่นตัว ที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ให้เจ้าของนำมาขึ้นทะเบียนทำบัตรประจำตัวประมาณ 3 พันตัว และไม่มีนโยบายเปิดบ่อนพนันไก่ชน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดที่ผ่านมา โดยได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจับบ่อนพนันไก่ชนที่ยังลักลอบเล่นกันอยู่ โดยเฉพาะแถบอำเภอใกล้ ๆ ตัวเมืองเชียงใหม่
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่