รัฐบาลเตรียมวางระบบน้ำประปาใหม่ 11,000 แห่งทั่วประเทศ โดยจะนำร่องใน16 จังหวัด 6,200 แห่ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้

  
     นายยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดทุกจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการสำรวจข้อมูลการจัดการด้านน้ำ เพื่อควบคุมงบประมาณไม่ให้ขาดและเกิน โดยจากผลการสำรวจหมู่บ้าน 73,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่าต้องสร้างระบบน้ำประปาใหม่ 11,000 แห่งและซ่อมแซมบำรุง 16,000 -17,000 แห่ง ทั้งนี้จะนำร่อง 6,200 แห่งใน 16 จังหวัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไประยะเวลา 8 เดือน นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยดังเรื่องแผนการจัดการลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งคาดว่าหากผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างครบวงจร
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่