เชียงใหม่จะมีรถโดยสารประจำทางให้บริการประชาชนในเขตเมืองเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 5 เส้นทาง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปลายเดือนนี้

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะ แถลงข่าวการโครงการจัดระบบขนส่งมวลชนระบบใหม่ โดยมีรถมินิบัส 2 เส้นทาง คือสายการเคหะหนองหอย – ป.พัน 7 และสายคาร์ฟู-สนามบิน บริหารงานโดยเทศบาลนครเชียงใหม่มีรถมินิบัสกว่า 60 คัน และรถสี่ล้อแดงร่วมโครงการ 100 คัน ให้บริการ 2 เส้นทางคือ สายสนามบิน-ศาลากลาง และสายรอบเมือง บริหารงานภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการขนส่งจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสายเดิมคือสายบ้านขวัญเวียง-รอบเมืองรวมเป็น 5 สายที่พร้อมให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปด้วยสนนราคาค่าโดยสารรถบัสปรับอากาศ 10 บาท ส่วนรถสี่ล้อแดง 15 บาทตลอดเส้นทาง ออกทุก 10-15 นาที นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และพระภิกษุจะได้รับการลดค่าบริการคนละ 5 บาท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เชียงใหม่ที่สามารถจัดการระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสนองความต้องการแก่นักท่องเที่ยวหลังจากรอคอยมานานหลายสิบปี ขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำป้ายรถขนส่งเชียงใหม่กว่า 250 ป้ายพร้อมออกกฎระเบียบสำหรับการขับขี่ภายใต้การบริหางานของคณะกรรมการขนส่งจราจรจังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สี่ล้อแดงที่เข้าร่วมโครงการวันละ 100 บาทต่อคัน ระยะทดลอง 4 เดือน สำหรับการจัดการระบบขนส่งดังกล่าวจะผ่านโรงเรียน 21 แห่ง มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่อย่างเชื่อมโยง
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่