งานครบรอบ 45 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานครบรอบ 45 ปี มีหน่วยงานต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
เช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2548 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้ง ที่บริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ส่วนในภาคบ่ายมีการจัดรายการพิเศษในห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คือรายการ รอบภูมิภาค ในเวลา 15.00 – 16.00 น.หัวข้อ ทิศทางการท่องเที่ยวล้านนา ซึ่งผู้ร่วมรายการประกอบด้วยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทรงวิทย์ อิทธิพัฒนากุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีประเด็นสำคัญในการสนทนาคือ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มล้านนาที่ผ่านมา และยุทธศาสตร์ในปี 2549 รวมทั้งพันธกิจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มล้านนาด้านการท่องเที่ยว
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 31 ตุลาคม 2548