ประชุมคณะทำงานเตรียมการต้อนรับนายหลิว หยุนชาน และคณะจากจีนเยือนเชียงรายและเชียงใหม่

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประขุมคณะทำงานเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีฝ่ายโฆษณาการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งจะเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้
ตามที่ นายหลิว หยุนชาน รัฐมนตรีฝ่ายโฆษณาการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2548 และจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการต้อนรับคณะดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2548
และเพื่อให้การดำเนินการต้อนรับ นายหลิว หยุนชาน รัฐมนตรีฝ่ายโฆษณาการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานดังกล่าว โดยมีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการและการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะทำงานแต่ละฝ่าย รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ด้วย
สำหรับนายหลิว หยุนชาน รัฐมนตรีฝ่ายโฆษณาการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางถึงประเทศไทยในตอนค่ำของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 หลังจากปฏิบัติภารกิจในกรุงเทพมหานครแล้ว จะเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายในตอนเย็นวันที่ 3 พฤศจิกายน และจังหวัดเชียงใหม่บ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาในตอนเย็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 31 ตุลาคม 2548