ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอให้ฝังไมโครชิบในปืนชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน และขอให้ทบทวนเรื่องการให้ปืนแก่ ชรบ.ในภาคใต้เพราะอาจเป็นดาบสองคมที่กลับมาทำร้ายผู้บริสุทธิ์

  
     เสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเชียงใหม่เช้าวันเสาร์นี้ ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นว่าน่าจะมีการตรวจเช็ครายชื่อบุคคลแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ปะปน กับชาวบ้านตลอดเวลา โดยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาและมีชาวบ้านร่วมให้ข้อมูล อีกทั้งเห็นด้วยกับการทำ Smart Card เพราะจะสามารถตรวจสอบได้ โดยหลายคนเห็นว่าน่าจะมีการฝังไมโครชิพในปืนของชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน เพื่อจะได้ทราบพิกัดของปืนที่ถูกปล้น และตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้ โดยบางส่วนเห็นว่าน่าจะมีการทบทวนเรื่องการให้ปืน ชรบ.เพราะอาจกลายเป็นดาบสองคมกลับมาทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ ประชาชนยังได้แสดงความชื่นชมนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและนโยบายถ่ายโอนหนี้นอกระบบให้อยู่ในระบบ เพราะประชาชนได้มีอาสตั้งตัวและปลดหนี้สิน ขณะที่มีประชาชนบางส่วนจากจังหวัดลำพูนร้องขอให้เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินด้วย
 
, อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่