กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังกว่า 40 ราย จัดกิจกรรมอันดามันเยือนล้านนา จัดส่งเสริมการท่องเที่ยว หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือเข้าพื้นที่

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เขต 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค อันดามันเยือนล้านนา ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังกว่า 40 ราย ออกจัดโร๊ดโชว์การท่องเที่ยวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อในจังหวัดตรังทั้งทะเล เกาะ ชายหาด สถานที่พักผ่อนและอำนวยความสะดวก แนะนำแก่ชาวเชียงใหม่และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว นายวิโชค อ้างมณี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 2 กล่าวว่านับตั้งแต่เกิดภัยภิบัติคลื่นยักษ์ซึนามิ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมาก จังหวัดตรังนักท่องเที่ยวลดติดลบกว่าร้อยละ 20 ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซา แม้ทะเลตรังจะไม่เสียหายจากคลื่นยักษ์มากนักก็ตาม และพบว่าระยะหลังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มเดินทางไปเที่ยวตรังบ้างแล้ว จังหวัดตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจได้แก่ ถ้ำมรกต เกาะไหง เกาะกระดาน ปะการังอันสวยงาม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อของฝาก ชิมอาหารทะเล หมูย่างเมืองตรัง อันเลื่องชื่อ จังหวัดพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่