เทศบาลนครเชียงใหม่และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจมาตรฐานร้านอาหารย่านถนนห้วยแก้ว ถนนสายFood Street นำร่องของเชียงใหม่

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนตรวจสอบร้านอาหารย่านถนนห้วยแก้ว ตามโครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste โดยถนนห้วยแก้วนี้ถูกกำหนดให้เป็นถนนสายอาหารปลอดภัยหรือ Food Street นำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยได้ทำความเข้าใจกับเจ้าของ ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เป็นการสนองนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารและรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าร้านค้าต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจะได้ป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste และจะสุ่มตรวจซ้ำมาตรฐานตลอด เป็นการตรวจโดยวิธี SWOP เพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต้องได้มาตรฐานจริง ๆ หากพบว่ามีการลดระดับมาตรฐานลงจะถูกปลดป้ายและต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่