งานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือเริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ นำสินค้ากว่า 400 รายการมาให้ประชาชนเลือกซื้อในราคาประหยัด

  
     นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2548 โดยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยไม่ใช้งบของทางราชการ นำสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หัตถกรรม สิ่งทอ ศิลปประดิษฐ์ และผลิตผลทางการเกษตร 17 จังหวัดภาคเหนือ 412 กลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาประหยัด ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือมีสมาชิกประมาณ 22,000 คน จาก 450 กลุ่ม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาสินค้าและรูปแบบให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของท้องตลาด สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนในระดับครัวเรือนเป็นอย่างดี
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่