แม่น้ำปิงใกล้ถึงระดับวิกฤติขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

  
    น้ำในแม่น้ำปิงใกล้ถึงระดับวิกฤติขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
จากภาวะฝนที่ตกหนักเพราะผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ไคตั๊ก” ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จุด P1 สะพานนวรัฐอยู่ที่ระดับ 3.65 เมตรเมื่อเวลา 17.00 น. ขณะที่ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบนคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำปิงที่จุด P 1 จะสูงถึง 3.70 เมตร ในเวลา 18.00-19.00 น.และจากนั้นจะทรงตัวและลดระดับลง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์และจัดเจ้าหน้าที่เตรียมการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ระดมเจ้าหน้าที่เทศกิจก่อพนังกระสอบทรายที่จุดลุ่มต่ำแห่งแรกคือร้านอาหารท่าน้ำ ย่านป่าพร้าวนอก และเตรียมตั้งจุดแจกกระสอบทรายอีกครั้ง ขณะที่พบว่าน้ำได้เริ่มเอ่อล้นพื้นที่ลุ่มต่ำเช่น ร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำหลายแห่งแล้ว ซึ่งหากน้ำท่วมอีกครั้ง ปีนี้เท่ากับว่าตัวเมืองเชียงใหม่ต้องประสบอุทกภัยเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปี
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง