ผู้ต้องขังหญิงร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นำผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม 3 ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำผู้ต้องขังหญิงมาร่วมปฏิบัติธรรม และเขียนความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ต้องขังแต่ละคนจะบันทึกความดีในแต่ละวันเป็นเหมือนการถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะเป็นคนดี โดยมีผู้แทนพระภิกษุ ผู้นำศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ถ่ายทอดคำสอนของศาสนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกและสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ได้อยู่เย็นเป็นสุข เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังรู้จักนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปพัฒนาจิตใจ เตรียมพร้อมทั้งกายใจที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติเมื่อพ้นโทษ
โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ผู้ต้องขังน้อมนำคำสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มุ่งปฏิบัติตน เป็นคนดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ต้องขังต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยยอดผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ลดลงจากเดิม 2,800 คน เหลือ 1,271 คน ส่งผลให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์กันหนาว โดยพบว่ามีเพียงพอ และยังได้จัดส่งส่วนที่เกินความจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยหนาวที่อำเภออมก๋อยได้อีกด้วย
 
3 ธันวาคม 2550 , 20:52 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรารถนา สวท.เชียงใหม่