ธกส.เชียงใหม่เริ่มรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร

  
    ธกส.เชียงใหม่เริ่มรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพื่อพยุงราคาข้าว ไม่ให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
นายสุรพล พนัสอำพล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารปีที่ 39 และเป็นการเริ่มเปิดตัวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2548/2549 ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งเป้ารับจำนำข้าวจากเกษตรกรทั่วประเทศ 9 ล้านตัน
นายบุญเลิศ เถื่อนยืนยงผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปีนี้ ธกส.รับจำนำข้าวเปลือกราคาดีกว่าทุกปี ข้าวเปลือกหอมมะลิจำนำยุ้งฉาง 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอม 7,900 บาท ข้าวเปลือกหอมสุพรรณบุรี 7,000 บาท เป็นต้น โครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ช่วยพยุงราคาข้าว ไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 9 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ
สำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะจำนำข้าวเปลือกต้องไปขึ้นทะเบียนและขอรับรองเป็นผู้ปลูกข้าวนาปี ที่สำนักงานเกษตร หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลในพื้นที่ แล้วนำไปแสดงกับ ธกส. โดยเกษตรกรต้องตากข้าวเปลือกให้แห้ง เตรียมยุ้งฉางให้มั่นคงแข็งแรง หากไม่มียุ้งฉางให้นำข้าวเปลือกไปจำนำกับโรงสีที่มีธงสีฟ้าขององค์การคลังสินค้าแล้วนำใบประทวนไปขอเบิกเงินกู้กับ ธกส. โดยให้ติดต่อกับ ธกส.สาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 โดยการจำนำข้าวเปลือกในยุ้งฉางกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 4 เดือน จำนำใบประทวนกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือน และห้ามมีการสวมสิทธิ์ในการจำนำ ไม่ปลอมปนข้าวเปลือกที่จะจำนำเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง