การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจัดทำโครงการ PEA Service Fair 2007

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจัดทำโครงการ PEA Service Fair 2007 งานบริการธุรกิจวิศวกรรมครบวงจรให้ผู้ใช้ไฟประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
นายอุทัย พัฒนวีระกิจ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือกล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ PEA Service Fair 2007 งานบริการธุรกิจวิศวกรรมครบวงจรให้ผู้ใช้ไฟประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ภายใต้หลักการดำเนินงานด้วยจิตสำนึกของการบริการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มุ่งพัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั่วประเทศ
กิจกรรมสำคัญภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการ การนำเสนอเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เช่น งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานสถานีไฟฟ้า งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
 
5 ธันวาคม 2550 , 00:12 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่