ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 จำนวนมาก

  
     การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกาแฟชี้ช่องรวยและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับการอบรมอย่างคับคั่ง ผู้สนใจยังเข้าอบรมได้อีกหลายหลักสูตรจนถึง 10 ธ.ค.นี้
ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนึ่งในกิจกรรมภายในงานคือ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เช่น หลักสูตรกาแฟชี้ช่องรวย และหลักสูตรปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2550 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ ที่ผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2550
สำหรับงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง จัดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมฉลองในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาปนาครบรอบ 40 ปี มีกรรมสำคัญนอกจากการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ การประชุมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิทรรศการแปลงสาธิตเกษตร กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และตลาดนัดเกษตร เป็นต้น
 
5 ธันวาคม 2550 , 00:13 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่