ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายแก่นายตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปี

  
    ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 มอบนโยบายแก่นายตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปี เน้น ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ขบวนการค้ายาเสพติด และจัดระเบียบสังคม
พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามวาระประจำปี 2548 ระดับสารวัตร ถึงรองผู้บังคับการ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 5 โดยได้เน้นย้ำให้ทำงานแบบบูรณาการ เน้นการกระจายอำนาจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชน การจัดระเบียบสังคม สิ่งเสพติด การค้าประเวณี สถานบริการ สื่อพิมพ์ลามกอนาจาร บ่อนการพนัน หนี้นอกระบบ ปัญหาการค้ามนุษย์ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนและเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของยาเสพติดจึงได้เน้นย้ำให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยประสานการทำงานกับทหารและเจ้าหน้าที่ปกครอง
ในการประชุมมอบนโยบายดังกล่าวมีนายตำรวจ 16 นายไม่มาเข้ารับมอบนโยบายซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภรภาค 5 ได้สั่งการให้ทำหนังสือชี้แจงเพื่อเป็นการทำทัณฑ์บนด้วย
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง