งานฉลองครบรอบ 60 ปีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เชียงใหม่

  
     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปลูกป่าเศรษฐกิจได้กว่าล้าน 2 แสนไร่ทั่วประเทศ ล่าสุดจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เชียงใหม่เปิดตลาดไม้แปรรูปจาก ออป.
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี อุตสาหกรรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคมนี้ ณ สำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เพิ่มป่าเศรษฐกิจ ช่วยชีวิตช้างไทย ห่วงใยภาวะโลกร้อน” โดยมีการแสดงนิทรรศการงานด้านการปลูกสร้างป่า สวนป่าเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากไม้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่าจากกลุ่มสหกรณ์ร้านค้าเอกชนจากจังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งการสาธิตแกะสลักไม้จากกลุ่มสล่าล้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP กาดหมั้วคัวแลง และแข่งขันตอบปัญหาต่าง ๆ โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด
นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป.กล่าวว่า ออป.เป็นรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหลักด้านการปลูกสร้างสวนป่า เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ เป็นองค์กรที่บุกเบิกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศกว่าล้าน 2 แสนไร่ปัจจุบันไม้เหล่านี้มีมูลค่านับแสนล้านเรียกว่าเป็นแหล่งทองคำเขียวของประเทศเฉพาะไม้สักทองชนิดเดียวก็มีมูลค่าวมากกว่า 6 หมื่นล้านในขณะนี้ ซึ่งป่าไม้นอกจากจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยขณะนี้ได้เริ่มทยอยตัดไม้ส่วนเกินเพื่อแปรรูปจำหน่ายได้ประมาณ 8 หมื่นคิวบิคเมตรต่อปี และเตรียมจัดทำแผนการตลาดส่งออกเพิ่มมูลค่าด้วย
ในอนาคต ออป.ตั้งเป้าจะปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มอีกล้านไร่ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ตั้งเป้ารายได้เพิ่มเป็น 2,400 ล้านบาทจากปัจจุบัน 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ ออป.ยังดูแลช้างกว่า 100 เชือกโดยเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลกด้วย
 
6 ธันวาคม 2550 , 09:52 น. , อ่าน 1152  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่