ตั้งเป้าให้งาน Made in Thailand เป็น One Stop Shopping in Asia

  
     กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าให้งาน Made in Thailand เป็น One Stop Shopping in Asia เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวอื่นในโลกภายใน 3 ปีนับจากนี้
นางสาวนิรมล เจริญเผ่า ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกิจกรรมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออกเปิดเผยว่า ในงาน Made in Thailand ที่กำลังจัดที่อิมแพคเมืองทองธานี จนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้ ปีนี้มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาออกร้านจำนวน 1,044 ราย กว่า 1,500 คูหา คาดการณ์มีรายได้จากการขายสินค้า 150 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าภายใน 3 ปีนับจากนี้จะให้งาน Made in Thailand เป็น One Stop Shopping in Asia เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวอื่น เช่น ฤดูกาลลดปิดเกาะฮ่องกงลดราคาสินค้า หรือสิงคโปร์และแหล่งชอปปิ้งชั้นนำของโลก โดยจะประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศให้ช่วยกระจายข่าวผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกิจกรรมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออกกล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการส่งออกได้แบ่งหน้าที่ดูแลพัฒนาสินค้าและตลาดเพื่อการส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสินค้ามีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคส่วนใหญ่จะไปขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดว่าผลิตสินค้าชนิดใด หากมีระดับดีแต่ขาดเงินทุน ก็จะมีการนำธนาคาร หรือผู้ส่งออกไปเชื่อมโยง แต่ถ้าสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานก็จะมี OTOP Camp ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ผ่านพาณิชย์จังหวัดที่จะจัดกระบวนการพัฒนาสินค้า และบุคลากรเพื่อให้สินค้าได้ระดับมาตรฐานส่งออก ทั้งนี้ขอให้คำนึงเสมอว่าลูกค้าต่างประเทศจะเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่ารูปแบบ ขณะที่การผลิตนั้นควรสำรวจตลาดและต้องมีความแตกต่างในตัวสินค้า
 
7 ธันวาคม 2550 , 09:22 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่