มีข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งหลายราย ได้สั่งตรวจสอบและสับเปลี่ยนไปช่วยราชการแล้ว

  
     อธิบดีกรมการปกครองระบุ มีการร้องเรียนเรื่องข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งหลายราย ได้สั่งตรวจสอบและสับเปลี่ยนไปช่วยราชการแล้ว
นายวิชัย ศรีขวัญ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวภายหลังประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ยอมรับว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหลายราย และได้สั่งตรวจสอบ และบางรายได้สับเปลี่ยนให้ช่วยราชการแล้ว
อธิบดีกรมการปกครองยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ 3 ประการสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยตั้งเป้าจะมีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ประชาชนทราบข่าวการเลือกตั้งกว่าร้อยละ 80 แล้ว ขณะเดียวกันกันยังมีหน้าที่รณรงค์ไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และนอกจากนี้ยังต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นปัจจุบัน จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอว่ามีรายชื่อที่ไม่ตรงความจริงจำนวนมาก ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้วและพบว่ามีถึง 3 แสนรายชื่อทั่วประเทศที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ
 
7 ธันวาคม 2550 , 09:24 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่