ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อย และเปิดให้ประชาชนใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

  
    ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อย และเปิดให้ประชาชนใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา
นายอภินันท์ โปราณานนท์ ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการตามแนวผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 78 พ.ศ.2532 เป็นการก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องจราจร ความยาว 26 กิโลเมตรเศษ เริ่มต้นจากบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับถนนเลียบคลองชลประทานแม่แตง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ ในการระบายรถในแนวทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ ไม่ต้องผ่านเข้าตัวเมือง รวมทั้งช่วยระบายรถออกจากตัวเมืองได้สะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่งของเมืองเชียงใหม่ ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 5,060 ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างถนน ทางลอดและทางข้ามตามจุดตัดกับทางหลวงจำนวน 8 จุดได้เสร็จเรียบร้อย สามารถเปิดให้ประชาชนใช้ทางได้เต็มรูปแบบแล้ว
ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้น กรมทางหลวงชนบทได้กำหนดไว้ประมาณปลายปี 2548 หรือต้นปี 2549 โดยอยู่ในระหว่างการประสานการเตรียมการและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม