งานโครงการหลวงปีนี้จะจัดระหว่าง 13 -16 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     งานโครงการหลวงปีนี้จะจัดระหว่าง 13-16 ธันวาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด 80 พรรษา ปวงประชาเทิดพระบารมี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเป็นองค์ประธานในการแถลงข่าวงานโครงการหลวง 2550 “80 พรรษา ปวงประชาเทิดพระบารมี” ซึ่งจะจัดงานดังกล่าวที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเอนกอนันต์ต่อกิจการงานโครงการหลวงที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ชาวเขาเลิกการปลูกพืชเสพติด หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน โดยในงานจะจัดนิทรรศการวิชาการผลิตผลโครงการหลวงมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก EUREPGAP ซึ่งโครงการหลวงได้รับมาตรฐานดังกล่าวที่เป็นระดับสากลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก การจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง วิถีชีวิตภูมิปัญญาชนเผ่า และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่เปลี่ยนชื่อจากดอยคำ โดยมีผลิตผลเด่นคือ สตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 ผักเฉลิมพระเกียรติสีเหลือง และผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ ตั้งเป้ามีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานกว่า 6 ล้านบาท โดยพบว่าการทรงงานแก้ปัญหายาเสพติดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยอมรับจากทั่วโลกหลังจากองค์การสหประชาชาติประกาศ เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะทำงานได้ไปดูงานที่หน่วยงานป้องกันยาเสพติดเมืองโคลัมเบียและมีการจัดห้องสำหรับแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น
โครงการหลวงมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลโครงการหลวง 480 ล้านบาท ร้อยละ 60 เป็นผัก ขณะนี้ได้ส่งผลิตผลไปยังประเทศสิงคโปร์ทุกวัน ส่งไปไต้หวันบางฤดูกาล และมีโครงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศในแถบ ยุโรป
 
7 ธันวาคม 2550 , 18:26 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ปรารถนา สวท.เชียงใหม่