เด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนทีมารวมสูงสุด และคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุดในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

  
     เด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนทีมารวมสูงสุด และคะแนนรวมทฤษฎีสูงสุดในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก โดยผู้เข้าแข่งขันจะถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 หรือ IOAA 2007 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ผลการแข่งขันปรากฏว่าเด็กไทยสามารถคว้ารางวัลคะแนนทีมรวมสูงสุด ซึ่งทีมไทยประกอบด้วยนายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ นายชญานนท์ ร่วมเจริญ นายปุณณวนิช คงพิทักษ์สกุล นายศิรวิศ สุรพฤกษ์ และนายธีรสิทธิ์ อิสรานนท์ ในจำนวนนี้ได้เหรียญทอง 3 คน และได้เหรียญเงิน 2 คน ขณะที่นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้ารางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด โดยทั้งหมดกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวถือเป็นสูงสุดของชีวิตและขอถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคนไทย
นอกจากนี้รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดได้แก่ประเทศโปแลนด์ รางวัลผู้ทำคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลกระบวนการคิดสร้างสรรค์ภาคทฤษฎี จากประเทศอินเดียและอาซเซอไบจัน โดยการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกและจะมีการแข่งขันครั้งต่อไปที่ประเทศอินโดนีเซีย
 
9 ธันวาคม 2550 , 21:57 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่