ปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวจะได้กว่า 540,000 ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านคน

  
     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศระบุปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวจะได้กว่า 540,000 ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านคน ขณะที่ปีหน้าตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 15 ล้านคนและรายได้ท่องเที่ยวกว่า 6 แสนล้านบาท
นางพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการจัดงานเชียงใหม่ ทัวร์ริซึม ฟอรัม 2007 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจาก 9 ประเทศ และเที่ยวบินตรงเชียงใหม่อีก 9 สายการบินมาร่วมงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเอเซียลดลงนั้นเป็นเพราะหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจและประการสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยจากกระแสข่าวที่ออกไป ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีเรื่องเหตุระเบิด ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอตัว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้หาตลาดใหม่มาทดแทนเช่น ตะวันออกกลาง อาฟริกาใต้ ยุโรป ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยปีนี้คาดว่าจะนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยเกิน 14 ล้านคน จากเป้า 14 ล้าน 8 แสนคน มีรายได้กว่า 547,500 ล้านบาท ปีหน้าตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย 15 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 6 แสนล้านบาท
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวในตอนท้ายว่า การจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือไม่ ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ คนไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อมีข่าวในภาพลบทุกครั้งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ขยายตลาดรอง เช่น รัสเซีย ซีไอเอส. เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์ ทดแทนตลาดยุโรปเดิมคืออังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ที่ระยะหลังได้ลดจำนวนลง
 
9 ธันวาคม 2550 , 21:58 น. , อ่าน 1156  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่