งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

  
     ประชาชนหลายพันคนร่วมงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อย่างแน่นขนัด
นายทรงศักดิ์ วงค์ภูมิรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่ โดยได้จัดร้านสินค้าโอท๊อปเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ให้ประชาชนและเกษตรกร ได้ปรึกษาปัญหาเกษตร การประกวดพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันต่างๆ การแสดงและจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร นิทรรศการวิชาการ การฝึกอาชีพระยะสั้น โดยทุกภาคส่วนมาร่วมกันจัดกิจกรรม มีประชาชนหลายพันคนร่วมงานขณะที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งดำเนินการมา 2 ปี แล้วโดยมีพื้นที่ 4 พื้นที่หลัก คือ วังศุโขทัย , บ้านอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , จ.นครศรีธรรมราช และ จ.นครราชสีมา เดิมมีสมาชิกประมาณ 200 คน แต่หลังจากขยายพื้นที่ทั่วประเทศขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 5 พันคนแล้ว
ในงานดังกล่าวมีสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัวมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานด้วย นอกจากนั้นยังมีการประกวดอาหารเพื่อลูกรัก ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มีผู้สนใจจำนวนมาก โดยผู้ร่วมงานต่างเข้าแถวลงนามถวายพระพรกันอย่างแน่นขนัด
 
9 ธันวาคม 2550 , 22:00 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่