ภาคเหนืออากาศจะอุ่นขึ้นต้นสัปดาห์และจะกลับมาหนาวอีกครั้งช่วง 14-16 ธันวาคมนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศระยะนี้ว่าภาคเหนืออากาศจะอุ่นขึ้นต้นสัปดาห์และจะกลับมาหนาวอีกครั้งช่วง 14-16 ธันวาคมนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอกควรให้น้ำอย่างเพียงพอ เพราะหากขาดน้ำจะทำให้การติดผลลดลง นอกจากนี้ผู้ที่ปลูกไม้ดอกควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างซึ่งจะทำให้ดอกเสียหาย
 
10 ธันวาคม 2550 , 23:55 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่