กำหนดการจัดงานเทศกาลโคมยี่เป็งครั้งที่ 14 ประจำปี 2548 ของผู้ประกอบการค้าย่านช้างคลาน

  
    ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านช้างคลานกำหนดจัดงานเทศกาลโคมยี่เป็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านช้างคลาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 ที่ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดขบวนโคมยี่เป็งชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองบนเวทีกลางแจ้ง รวมทั้งการสาธิตการทำโคม ตุง และกระทงจากวัสดุธรรมชาติโดยชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ
นายวิลาส ปัญญาวงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านช้างคลานกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ร่วมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
สำหรับงานโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2548 ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ และที่ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 4 พ.ย.48