กฟผ.เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนและนักลงทุนที่เชียงใหม่

  
    บริษัท กฟผ.จำกัด มหาชน เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนและนักลงทุนที่เชียงใหม่ มั่นใจจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเพราะมีปัจจัยพื้นฐานดี
คณะผู้บริหารบริษัท กฟผ.จำกัด มหาชน จัดงานนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการจัดงานนำเสนอจำนวน 5 ครั้งทั่วประเทศ ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังพอสมควร
นายคำผุย จีราระรื่นศักดิ์ ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจระบบส่ง บริษัท กฟผ.จำกัด มหาชน กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่ดีของบริษัท เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี
สำหรับการกระจายหุ้นของ บริษัท กฟผ.จำกัด มหาชน ครั้งนี้จะเสนอขายหุ้นไม่เกิน 1,245 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนรายย่อยในประเทศร้อยละ 50 นักลงทุนสถาบันในประเทศร้อยละ 20 และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศร้อยละ 30 คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนรายย่อยทั่วประเทศจองซื้อหุ้นได้ในวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2548 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาสูงที่สุดของช่วงเสนอขายคือหุ้นละ 28 บาท
 
, อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 4 พ.ย.48