ธกส.เชียงใหม่เตรียมเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส.ลุ้นรางวัล 10 ล้านบาทระยะเวลา 3 ปี เริ่มเปิดจำหน่าย 7 พฤศจิกายน 2548 นี้

  
     นายบุญเลิศ เถื่อนยืนยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธกส.เชียงใหม่จะการระดมทุนด้วยการขายสลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส. โดยสลากชุดใหม่จะเริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป จำหน่ายหน่วยละ 500 บาท ระยะเวลาฝาก 3 ปี มีสิทธิลุ้นรางวัลมูลค่า 10 ล้านบาท 3 ปี โดยกำหนดออกสลาก 3 เดือนต่อครั้ง รวม 12 ครั้ง เมื่อครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 15 บาท ประชาชนผู้สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสิน ธ.ก.ส.ได้ที่ ธกส.สาขาใกล้บ้าน ธกส.เชียงใหม่มีสาขาในสังกัด 28 สาขา มีลูกค้า 120,096 ครัวเรือน ยอดจ่ายเงินกู้ กว่า 14,000 ล้านบาท ขณะที่มียอดเงินฝาก 9,255 ล้านบาท ซึ่งส่วนต่างกว่า 5 พันล้านบาทในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเงินจากจังหวัดอื่นมาปล่อยกู้ให้แก่เกษตรกร ผู้อำนวยการ ธกส.เชียงใหม่กล่าวด้วยว่าโดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์ทั่วไปจะมีเงินฝากมากกว่าเงินกู้ แต่ ธกส.มีเงินกู้มากกว่าเงินฝาก ทั้งนี้อยากทำความเข้าใจประชาชนทั่วไปว่า ธกส.ไม่ได้ปล่อยเงินกู้อย่างเดียว แต่รับฝากเงินจากประชาชนด้วยเช่นกัน การจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสินเป็นวิธีการหนึ่งในการระดมทุนของ ธกส. โดยที่ผ่านมาในส่วนของ ธกส.เชียงใหม่สามารถจำหน่ายออมทรัพย์ทวีสิน หมวด ท.ถึง น.กว่า 100 ล้านบาท
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่