ตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมตำรวจระดับปฏิบัติในพื้นที่

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 จัดประชุมตำรวจระดับปฏิบัติในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการทำงานให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
ในการประชุมตำรวจระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่สารวัตรสืบสวนสอบสวน สารวัตรป้องกันปราบปราม หน่วยสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ให้แนวทางการทำงานเน้นย้ำ 5 เรื่องคือ บุคลิกภาพต่อประชาชน การมีจิตใจต้องการทำงานด้วยความปรารถนาดีต่อประชาชน การทำงานเป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ การปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารให้กระชับ และการตั้งเป้าหมายการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน เพื่อนำผลไปประกอบการพิจารณาในการบริหารงานบุคคลอีกส่วนหนึ่ง
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ยังกล่าวด้วยว่า การดำเนินการครั้งนี้คาดหวังว่าจะได้ผลดี เป็นที่พอใจของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขอให้สื่อมวลชนได้ช่วยติดตามตรวจสอบ และสะท้อนผลการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อตำรวจภูธรภาค 5 จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 7 พ.ย.48