ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งชมรมสำหรับผู้ป่วยเอดส์

  
     ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งชมรมสำหรับผู้ป่วยเอดส์ มีกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยต่อสู้ชีวิตกับโรคร้ายโดยการสนับสนุนของกองทุนโลก
นายสงกรานต์ บุญโย ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวง ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 ซึ่งขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนโลก มีบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงดาวเป็นพี่เลี้ยง ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 300 คน ทำงานครอบคลุม 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงดาว เวียงแหงและแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากจัดตั้งกลุ่มแล้วมีการทำงานที่เข้มแข็ง มีการประสานเครือข่ายผู้ป่วยเอดส์ มีกิจกรรมพบกลุ่ม กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตน และพบว่าผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่มีกำลังใจในการดำรงชีวิต และยังบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการออกเป็นวิทยากรพิเศษตามสถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ให้แก่เยาวชนเพื่อหาแนวทางป้องกัน
ประธานชมรมสู่ขวัญดอยหลวงกล่าวในตอนท้ายว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่และไม่มีสิทธิรับยา ซึ่งขณะนี้มีจำนวนประมาณ 200 คน คนกลุ่มนี้ไม่มีความรู้และเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้เป็นอย่างดี ล่าสุดได้มีโครงการ นภา เอ็กเทนชั่นให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือระยะเวลาโครงการ 2 ปี และหากสิ้นสุดโครงการก็ยังไม่ทราบว่าจะมีงบประมาณใดดูแลคนเหล่านี้
 
18 มีนาคม 2551 , 16:17 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่