ชาวบ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า ร้องเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยลงแม่น้ำปิง

  
     ชาวบ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร้องขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยลงแม่น้ำปิงกว่า 5 ปีแล้ว
คณะของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และคณะทำงานของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบที่บริเวณประตูระบายน้ำปากแม่ข่า บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอาคารโรงสูบน้ำ ตำบลป่าแดด จุดระบาย น้ำลงแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นสถานที่ปล่อยน้ำเสียที่ไหลมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยน้ำเสียดังกล่าวมาจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ปล่อยน้ำเสียโดยไม่มีการบำบัด มีสภาพเน่าเหม็น และสกปรกอย่างมาก โดยนายสมพร แสงบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และนางทอน พยาตัง ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบกล่าวว่าชายบ้านต้องทนรับสภาพน้ำเน่าเหม็นกว่า 5 ปี ปลาและสัตว์น้ำทั้งที่จับได้จากแม่น้ำและที่เลี้ยงขาย ไม่สามารถใช้ทำอาหารได้ เพราะมีกลิ่นน้ำมันและน้ำเสียเจือปน สัตว์น้ำลดลงไปมาก น้ำเน่าส่งกลิ่นรบกวนในช่วงกลางคืนมาตลอด ร้องขอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาด่วน
ด้านนายเชาว์ นกอยู่ รักษาการผู้อำนวยการส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปตรวจสอบ ทั้งนี้น้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง หากไม่มีต้นกำเนิดแหล่งน้ำ แสดงว่าจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนโดยตรง การตรวจสอบน้ำนั้นเพื่อดูค่าออกซิเจน และแบคทีเรียในน้ำ และหลังจากนั้นก็จะเจรจาหาทางออกร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อหาทางแก้ปัญหา กรณีที่เป็นโรงงานหรือสถานประกอบการเอกชนจะใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อมบังคับใช้
 
18 มีนาคม 2551 , 16:24 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่