สื่อมวลจากแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน สปข.3

  
    สื่อมวลชนจากแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประทับใจกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และยังสามารถนำบางอย่างไปปรับใช้ในประเทศลาวได้
คณะสื่อมวลชนจากแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนาสื่อท้องถิ่นเพื่อสังคม ร่วมกับสื่อมวลชนเสียงสันติ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมชมการออกอากาศสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางทศพร บุญจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมงานให้การต้อนรับ
นายพอนสะหวัด กะมนทอง หัวหน้าแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม ประจำแขวงหลวงน้ำทา หัวหน้าทีมงานจากลาวกล่าวว่า รู้สึกประทับใจและได้รับความรู้หลายอย่างจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ และแม้ว่าวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรของลาวจะยังล้าหลังกว่า แต่เชื่อว่าจะสามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับเหล่านี้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในพื้นที่
สำหรับคณะสื่อมวลชนนี้ เดินทางจากแขวงหลวงน้ำทา ซึ่งเป็นเมืองทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับเชิญจากสื่อมวลชนเสียงสันติเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาสื่อท้องถิ่นเพื่อสังคม เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยอาศัยสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทำการสัมมนาระหว่าง 17-21 มีนาคม 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
19 มีนาคม 2551 , 18:02 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่